Händlerlinks
Tegen 2030 is Finstral CO<sub>2</sub>-neutraal.
Tegen 2030 is Finstral CO2-neutraal.
Denken op lange termijn en spaarzaam omspringen met hulpbronnen maakt voor een familiebedrijf als Finstral deel uit van de bedrijfscultuur.
Tegen 2030 is Finstral CO<sub>2</sub>-neutraal.
F_03 Het Finstral Magazine
Framing Light: 164 pagina’s met gesprekken, essays en meningen over thema’s rond architectuur in al haar facetten.
Die houding geldt voor economische en sociale aspecten – voor een degelijke manier van zakendoen en de faire behandeling van medewerkers, leveranciers, partners en klanten – alsook voor de voortdurende verkleining van de ecologische voetafdruk. Op die drie vlakken stellen we ambitieuze doelen voor onszelf en zorgen we er altijd voor dat we ze halen.

Hoe we erin slagen om steeds beter te worden
“Kleine successen zijn al gauw geboekt, maar dat is nu eenmaal niet genoeg”, zegt Florian Oberrauch, vicevoorzitter van de raad van beheer en hoofd Productie en Logistiek. “Een echt duurzame aanpak is erg complex, want daarbij moet je in gefragmenteerd werk alle processen voortdurend onderzoeken en optimaliseren.” Om te begrijpen hoe Finstral zijn ecologische voetafdruk verkleint, moeten we dus niet alleen kijken naar de – indrukwekkende – tussentijdse successen, maar is ook een transparante communicatie over de methodisch onderbouwde aanpak van belang. “Om onze processen systematisch te verbeteren”, legt Florian Oberrauch uit, “gebruiken we sinds 1999 het gecertificeerde milieumanagementsysteem conform ISO 14001 en sinds 2014 het energiemanagementsysteem conform ISO 50001. Dat heeft ons een heel stuk vooruitgeholpen.”

Als volgende stap ontwikkelt Finstral een omvangrijke tool om de balans van zijn milieu-impact op te maken: het Finstral Environmental Impact Board. Die houdt op transparante wijze rekening met alle factoren: van de productie, upstream- en downstream-activiteiten tot de impact die het gebruik van het product heeft. “Voor de opbouw van het Board baseren we ons op het internationaal erkende Greenhouse Gas Protocol (GHG). Naast de uitstoot van broeikasgassen houden we echter ook nog rekening met andere milieugerelateerde thema’s zoals waterverbruik of afval”, verduidelijkt Katrien Romagnoli, hoofd van de afdeling Energie en Milieu bij Finstral. “Zo hebben we een volledig overzicht en kunnen we systematisch nieuwe uitgangspunten identificeren om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.”

Alle milieueffecten op een rij
Alleen wie zijn ecologische voetafdruk kent, kan duurzaam handelen. Met het Environmental Impact Board heeft Finstral een systematisch overzicht van alle emissies en emissiebronnen binnen het bedrijf. Ontdek hier een selectie van de huidige maatregelen en enkele vorderingen die we al gemaakt hebben.
Tegen 2030 is Finstral CO<sub>2</sub>-neutraal.
FINSTRAL ENVIRONMENTAL IMPACT BOARD
Environmental Product Declarations (behaald)

Voor verschillende materiaalcombinaties van Finstral-ramen hebben we sinds 2022 EPD’s: kunststof, kunststof-aluminium, aluminium en aluminium-hout. finstral.com/epd

CO2
CO2-neutraliteit (mee bezig)

CO2-uitstoot van het bedrijf door productie en economische activiteit (scope 1 en 2) tegen 2030: 0 t

PRODUCTIE VAN MATERIAAL
Post-industrial pvc (behaald)

Percentage hergebruikt kunststofgranulaat in het pvc-productievolume in 2020: 23%

Recyclage van gebruikt glas (behaald)
Hoeveelheid glasresten uit het productieproces die in 2020 naar de leverancier teruggebracht werd, zodat die het energieverbruik van zijn productie kan verlagen: 1203 t

Secundair aluminium (mee bezig)
CO2-besparing op jaarbasis door de graduele omschakeling van het assortiment op secundair aluminium met tot zeventig procent post-consumer gerecycleerd materiaal vanaf midden 2022: ca. 2123 t

VERPAKKING VAN MATERIAAL
Verpakking van geleverde onderdelen (behaald)

Systematische optimalisering van de verpakkingsmaterialen van geleverde onderdelen. Dat zorgt steeds opnieuw voor enorme besparingen.

ENERGIEOPWEKKING
Groene energie (behaald)
Vermindering van de CO2-uitstoot door de graduele omschakeling van de productie op groene stroom, afstandsverwarming en de toepassing van maatregelen voor energie-efficiëntie (2020 t.o.v. 2012): -60 %

Zonnepanelen (mee bezig)
Percentage van het totale stroomverbruik dat via eigen zonnepaneelinstallaties op de daken van fabriekshallen en kantoorgebouwen of via andere hernieuwbare energiebronnen gedekt wordt (vanaf 2025): 20 %

VOERTUIGENPARK
Transport (mee bezig)

Overschakeling van het eigen vrachtwagenpark op CO2-neutrale aandrijving, bijvoorbeeld bio-LNG tegen 2030.

PRODUCTIEPROCESSEN
Lijmen in plaats van opklossen (behaald)

Bij Finstral wordt isolatieglas altijd verlijmd met het vleugelprofiel. Zo verleent niet het profiel, maar het glas de vleugels hun stabiliteit. Op die manier kan Finstral het materiaalgebruik optimaliseren, d.w.z. vleugelprofielen een stuk smaller extruderen en de helft minder wapeningsstaal gebruiken dan normaal. Hoeveelheid staal die zo jaarlijks wordt bespaard (2021 t.o.v. 2012): -670 t

Water (behaald)
Hoeveelheid vers water bespaard voor de aluminium coating dankzij de eigen zuiveringsinstallatie in 2021: 1.346 m³

Energiebesparing (behaald)
Vermindering van het energieverbruik in de Italiaanse fabrieken, hoewel er in deze periode nieuwe productielijnen, een glasoven en een poedercoatingsysteem bijkwamen. (2020 t.o.v. 2012): -11%

Efficiëntie hout, glas en aluminium (mee bezig)
Vermindering van het energieverbruik bij de productie van houten profielen, isolatieglas en aluminium coatings (tegen 2025 t.o.v. 2021): -5 %

Efficiëntie profielextrusie (mee bezig)
Vermindering van het energieverbruik (kWh/kg) bij de extrusie van de Finstral-profielen van pvc (tegen 2025 t.o.v. 2012): -17 %

Efficiëntie raamproductie (mee bezig)
Vermindering van het energieverbruik (kWh/benodigde tijd) bij de productie van raam- en deurelementen (tegen 2025 t.o.v. 2012): -25 %

MONTAGE VAN PRODUCTEN
Vervangen van houten ramen met minimale ingrepen (behaald)
Twee uur in plaats van een dag per raam, minimale werken, gecontroleerd door het ift: sinds 1978 monteert Finstral nieuwe ramen op oude houten profielen. Het heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de overzetmontage in heel Europa een erkende standaardmethode geworden is.

Vervanging van kunststof of aluminium ramen met minimale ingrepen (mee bezig)
Slechts een halfuur per raam, geen vuil, geen werken, gecontroleerd door het ift: Finstral streeft ernaar om voor de vervanging van oude kunststof of aluminium ramen van de inschuifmontage de norm te maken voor de sector in heel Europa, zodat de montage minder lang duurt. Met deze methode kunnen immers met dezelfde montagecapaciteit minstens dubbel zoveel ramen vervangen worden.

Inbouw in twee fases (mee bezig)
Zorgt voor meer efficiëntie, minder bouwschade en maakt de latere vervanging van de ramen veel eenvoudiger: Finstral streeft ernaar om van de montage in twee fases (het stelraam wordt geplaatst in de natte bouwfase, het afgewerkte raam wordt pas ingebouwd nadat de vuile werken afgerond zijn), die gebruikelijk is in Zuid-Europa, de norm voor de sector te maken in heel Europa.

VERVOER VAN PRODUCTEN
Beschermende verpakkingen (behaald)
Aan ramen komt nooit veel verpakking te pas. Door systematische optimalisatie werken we voortdurend aan verpakkingsmaterialen met een almaar zuiverdere samenstelling, die steeds gemakkelijker te verwijderen zijn en waarmee we almaar zuiniger omspringen.

RECYCLING VAN PRODUCTEN
Eigen recyclage van ramen (mee bezig)
De materiaalkringloop sluiten voor de rechtstreekse verkoop in het gebied Zuid-Tirol tot Verona, door oude ramen zelf te hergebruiken in de fabriek van Oppeano (vanaf 2024).

ISOLATIE VAN GEBOUWEN
Optimale isolatiewaarden (behaald)
Ramen van Finstral hebben optimale isolatiewaarden en toch een minimale mix van gebruikte materialen. Zo is ons populairste aluminium profiel FIN-Project Nova-line gemaakt van slechts vier materialen (aluminium, pvc, afdichting, tape) en heeft het een Uf-waarde van: 1,0 W/m²K

SCOPE 1: Emissies van eigen of geëxploiteerde installaties
SCOPE 2: Emissies van aangekochte energie
SCOPE 3: Overige emissies

Finstral past sinds 1999 het gecertificeerde milieumanagementsysteem (ISO 14001) toe en sinds 2014 het gecertificeerde energiemanagementsysteem (ISO 50001).
Het Finstral Environmental Impact Board is gebaseerd op het Greenhouse Gas Protocol (GHG).
Tegen 2030 is Finstral CO<sub>2</sub>-neutraal.
F_03 Het Finstral Magazine
Framing Light: 164 pagina’s met gesprekken, essays en meningen over thema’s rond architectuur in al haar facetten.
Nog niet genoeg?
Meer interessante dingen om te lezen vindt u hier.
Nóg meer keuzevrijheid.
Nóg meer keuzevrijheid.
Nóg meer keuzevrijheid.
Innovatieve afdekprofielen creëren compleet nieuwe mogelijkheden voor het raamdesign – zonder beperkingen.
Eén hotel spreekt twee talen.
Eén hotel spreekt twee talen.
Het NH Milano Corso Buenos Aires in het Alcor-gebouwencomplex combineert historiciteit met moderniteit.
 
PageConfig.OriginalHttpReferrer: -
PageConfig.OriginalQueryString: