Händlerlinks
Tegen 2030 is Finstral CO2-neutraal.
Denken op lange termijn en spaarzaam omspringen met hulpbronnen maakt voor een familiebedrijf als Finstral deel uit van de bedrijfscultuur.
Tegen 2030 is Finstral CO<sub>2</sub>-neutraal.
Tegen 2030 is Finstral CO<sub>2</sub>-neutraal.
F_03 Het Finstral Magazine
Framing Light: 164 pagina’s met gesprekken, essays en meningen over thema’s rond architectuur in al haar facetten.
Die houding geldt voor economische en sociale aspecten – voor een degelijke manier van zakendoen en de faire behandeling van medewerkers, leveranciers, partners en klanten – alsook voor de voortdurende verkleining van de ecologische voetafdruk. Op die drie vlakken stellen we ambitieuze doelen voor onszelf en zorgen we er altijd voor dat we ze halen.

Hoe we erin slagen om steeds beter te worden
“Kleine successen zijn al gauw geboekt, maar dat is nu eenmaal niet genoeg”, zegt Florian Oberrauch, vicevoorzitter van de raad van beheer en hoofd Productie en Logistiek. “Een echt duurzame aanpak is erg complex, want daarbij moet je in gefragmenteerd werk alle processen voortdurend onderzoeken en optimaliseren.” Om te begrijpen hoe Finstral zijn ecologische voetafdruk verkleint, moeten we dus niet alleen kijken naar de – indrukwekkende – tussentijdse successen, maar is ook een transparante communicatie over de methodisch onderbouwde aanpak van belang. “Om onze processen systematisch te verbeteren”, legt Florian Oberrauch uit, “gebruiken we sinds 1999 het gecertificeerde milieumanagementsysteem conform ISO 14001 en sinds 2014 het energiemanagementsysteem conform ISO 50001. Dat heeft ons een heel stuk vooruitgeholpen.”

Als volgende stap ontwikkelt Finstral een omvangrijke tool om de balans van zijn milieu-impact op te maken: het Finstral Environmental Impact Board. Die houdt op transparante wijze rekening met alle factoren: van de productie, upstream- en downstream-activiteiten tot de impact die het gebruik van het product heeft. “Voor de opbouw van het Board baseren we ons op het internationaal erkende Greenhouse Gas Protocol (GHG). Naast de uitstoot van broeikasgassen houden we echter ook nog rekening met andere milieugerelateerde thema’s zoals waterverbruik of afval”, verduidelijkt Katrien Romagnoli, hoofd van de afdeling Energie en Milieu bij Finstral. “Zo hebben we een volledig overzicht en kunnen we systematisch nieuwe uitgangspunten identificeren om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.”

Alle milieueffecten op een rij
Alleen wie zijn ecologische voetafdruk kent, kan duurzaam handelen. Met het Environmental Impact Board heeft Finstral een systematisch overzicht van alle emissies en emissiebronnen binnen het bedrijf. Ontdek hier een selectie van de huidige maatregelen en enkele vorderingen die we al gemaakt hebben.
Tegen 2030 is Finstral CO<sub>2</sub>-neutraal.
FINSTRAL ENVIRONMENTAL IMPACT BOARD
CSR Report (mee bezig)

Finstrals eerste duurzaamheidsrapport (Corporate Sustainability Report) is in voorbereiding.

Environmental Product Declarations

Voor verschillende materiaalcombinaties van Finstral-ramen zijn sinds 2022 EPD’s beschikbaar: kunststof, kunststof-aluminium, aluminium en aluminium-hout. finstral.com/epd

CO2
CO2-neutraliteit (mee bezig)

CO2-uitstoot van het bedrijf door productie en economische activiteit (scope 1 en 2) tegen 2030: 0 t

PRODUCTIE VAN MATERIAAL
Gerecycleerd pvc
Percentage hergebruikt kunststofgranulaat in het pvc-productievolume in 2023: 20%

Lower-carbon pvc

43% van het pvc dat in 2023 werd ingekocht, is geproduceerd met groene stroom.

Glasrecyclage

Hoeveelheid glasresten uit het productieproces die in 2023 naar de leverancier werd teruggebracht: 4,2 t

Secundair aluminium

Geleidelijke overschakeling van het productgamma op secundair aluminium met in 2023 een gemiddeld percentage aan gerecycleerd materiaal van 47% voor onze aluminium profielen

VERPAKKING VAN MATERIAAL
Verpakking van geleverde onderdelen

Systematische optimalisering van de verpakkingsmaterialen van toegeleverde onderdelen. Dit zorgt steeds opnieuw voor enorme reducties.

ENERGIEOPWEKKING
Groene energie
Vermindering van de CO2-uitstoot door de geleidelijke overschakeling van de productie op groene stroom, afstandsverwarming en de toepassing van maatregelen voor energie-efficiëntie (2023 t.o.v. 2012): -78%

Zonnepanelen (mee bezig)

Percentage van het totale stroomverbruik dat via eigen zonnepaneelinstallaties op de daken van fabriekshallen en kantoorgebouwen of via andere hernieuwbare energiebronnen gedekt wordt (vanaf 2025): 20%
De geïnstalleerde fotovoltaïsche capaciteit bedraagt tegen eind 2024 4,2 MWp.

VOERTUIGENPARK
Transport

Vanaf 2024 is het merendeel van het vrachtwagenpark overgeschakeld op HVO-biodiesel met 81,5% minder CO2-uitstoot in vergelijking met diesel.

PRODUCTIEPROCESSEN
Verlijmen in plaats van opklossen
Bij Finstral wordt isolatieglas altijd met het vleugelkader verlijmd. Zo verleent niet het kader, maar het glas de vleugels hun stabiliteit. Op die manier kan Finstral het materiaalgebruik optimaliseren, d.w.z. vleugelprofielen een stuk smaller extruderen en de helft minder versterkingsstaal gebruiken dan gewoonlijk. Hoeveelheid staal die zo jaarlijks wordt bespaard (2023 t.o.v. 2012): -3.202 t

Water
Hoeveelheid vers water bespaard voor de aluminium- coating dankzij de eigen zuiveringsinstallatie in 2023: 1.356 m³

Efficiëntie hout, glas en aluminium (mee bezig)
Vermindering van het energieverbruik bij de productie van houten profielen, isolatieglas en aluminiumcoatings (tegen 2025 t.o.v. 2021): -5%

Efficiëntie profielextrusie

Vermindering van het energieverbruik (kWh/kg) bij de extrusie van de Finstral-profielen in pvc (2023 t.o.v. 2012): -26%

Efficiëntie raamproductie
Vermindering van het energieverbruik (kWh/doeltijd) bij de productie van raamen deurelementen (2023 t.o.v. 2012): -25%

MONTAGE VAN PRODUCTEN
Minimaal invasieve vervanging van houten ramen
Twee uur i.p.v. een dag per raam, vrijwel zonder bouwplaats te moeten inrichten, ift-getest: sinds 1978 monteert Finstral nieuwe ramen op oude houten frames en heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de overzetmontage in heel Europa de algemeen aanvaarde standaardmethode geworden is.

Minimaal invasieve vervanging van kunststof of aluminium ramen (mee bezig)
Slechts een goed uur per raam, geen vuil, zonder bouwplaats te moeten inrichten, ift-getest: Finstral maakt er werk van om van de inschuifmontage dé tijdbesparende standaardmethode te maken voor de hele Europese markt inzake de vervanging van oude kunststof of aluminium ramen. Met deze methode kunnen immers met hetzelfde aantal monteurs minstens dubbel zoveel ramen vervangen worden.

Montage in twee fasen (mee bezig)
Zorgt voor meer efficiëntie, minder bouwschade en maakt de latere vervanging van de ramen veel eenvoudiger: Finstral maakt er werk van om van de in Zuid-Europa gebruikelijke montage in twee fasen (het stelraam wordt geplaatst in de natte bouwfase, het afgewerkte raam wordt pas geïnstalleerd na de vuile werken) dé standaardmethode te maken voor de hele Europese markt.

VERVOER VAN PRODUCTEN
Beschermende verpakkingen
Aan ramen komt sowieso nooit veel verpakking te pas. Onze systematische optimalisatie zorgt voor verpakkingsmaterialen met een almaar zuiverdere samenstelling, die steeds gemakkelijker af te voeren zijn en waarmee we almaar zuiniger omspringen.

Reductie van piepschuim
De overschakeling op beschermende transportverpakkingen in hout voor huisdeuren sinds 2024 bespaart piepschuim met 3,7 t per jaar.

RECYCLING VAN PRODUCTEN
Eigen recyclage van ramen (mee bezig)
Sluiten van de materiaalkringloop voor het direct sales-gebied van Zuid-Tirol tot Verona door oude ramen zelf te hergebruiken in de fabriek van Oppeano (vanaf 2024).

ISOLATIE VAN GEBOUWEN
Optimale isolatiewaarden
Ramen van Finstral hebben optimale isolatiewaarden en tegelijkertijd een minimale mix van gebruikte materialen. Zo bestaat ons best verkochte aluminium raamwerk FIN-Project Nova-line uit slechts vier materialen (aluminium, pvc, afdichting, tape) en haalt het een Uf-waarde van 1,0 W/m²K.

SCOPE 1: Emissies van eigen of geëxploiteerde installaties
SCOPE 2: Emissies van aangekochte energie
SCOPE 3: Overige emissies

Finstral past sinds 1999 het gecertificeerde milieumanagementsysteem (ISO 14001) toe en sinds 2014 het gecertificeerde energiemanagementsysteem (ISO 50001).
Het Finstral Environmental Impact Board is gebaseerd op het Greenhouse Gas Protocol (GHG).
Tegen 2030 is Finstral CO<sub>2</sub>-neutraal.
F_03 Het Finstral Magazine
Framing Light: 164 pagina’s met gesprekken, essays en meningen over thema’s rond architectuur in al haar facetten.
Nog niet genoeg?
Meer interessante dingen om te lezen vindt u hier.
 
PageConfig.OriginalHttpReferrer: -
PageConfig.OriginalQueryString: