Händlerlinks
Tegen 2030 is Finstral CO2-neutraal.
Vooruitkijken naar de lange termijn en zorgvuldig omspringen met hulpbronnen maakt voor een familiebedrijf als Finstral deel uit van de bedrijfscultuur.
Tegen 2030 is Finstral CO<sub>2</sub>-neutraal.
Tegen 2030 is Finstral CO<sub>2</sub>-neutraal.
F_03 Het Finstral Magazine
Framing Light: 164 pagina’s met gesprekken, essays en meningen over thema’s rond architectuur in al haar facetten.
Die houding geldt niet alleen voor economische en sociale aspecten – voor een degelijke manier van ondernemen en de faire behandeling van medewerkers, leveranciers, partners en klanten – maar ook voor het voortdurend verkleinen van de ecologische voetafdruk. Op die drie vlakken stellen we ambitieuze doelen voor onszelf en zorgen we er altijd voor dat we ze halen.

Hoe we erin slagen om steeds beter te worden
“Kleine successen zijn al gauw geboekt, maar dat is nu eenmaal niet genoeg”, aldus Florian Oberrauch, vicevoorzitter van de raad van bestuur en hoofd Productie en Logistiek. “Een echt duurzame aanpak is erg complex, want daarbij moet je in afzonderlijke projecten alle processen voortdurend onderzoeken en optimaliseren.” Om te begrijpen hoe Finstral zijn ecologische voetafdruk verkleint, moeten we dus niet alleen kijken naar de - indrukwekkende - tussentijdse successen, maar is ook een transparante communicatie over de structurele aanpak van belang. “Om onze processen systematisch te verbeteren”, legt Florian Oberrauch uit, “gebruiken we sinds 1999 het gecertificeerde milieumanagementsysteem conform ISO 14001 en sinds 2014 het energiemanagementsysteem conform ISO 50001. Dat heeft ons een heel stuk vooruitgeholpen.”

Als volgende stap heeft Finstral een uitgebreide tool ontwikkeld om de balans van haar milieu-impact op te maken: het Finstral Environmental Impact Board. Die houdt op transparante wijze rekening met alle factoren: van de productie, upstream- en downstream-activiteiten tot de impact die het gebruik van het product heeft. “De opzet van deze Board is gebaseerd op het internationaal erkende Greenhouse Gas Protocol (GHG). Naast de uitstoot van broeikasgassen houden we echter ook nog rekening met andere milieugerelateerde thema’s, zoals waterverbruik en afval”, verduidelijkt Katrien Romagnoli, hoofd van de afdeling Energie en Milieu bij Finstral. “Zo hebben we een volledig overzicht en kunnen we systematisch nieuwe uitgangspunten identificeren om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.”

Alle milieueffecten op een rij
Alleen wie zijn ecologische voetafdruk kent, kan duurzaam handelen. Met de Environmental Impact Board heeft Finstral een systematisch overzicht van alle emissies en emissiebronnen binnen het bedrijf. Ontdek hier een selectie van de huidige maatregelen en enkele vorderingen die we al gemaakt hebben.
Tegen 2030 is Finstral CO<sub>2</sub>-neutraal.
FINSTRAL ENVIRONMENTAL IMPACT BOARD
MVO-verslag ​(mee bezig)
Finstrals eerste duurzaamheidsverslag is in voorbereiding.

Environmental Product Declarations
Voor verschillende materiaalcombinaties van Finstral-kozijnen hebben we sinds 2022 EPD’s: kunststof, kunststof-aluminium, aluminium en aluminium-hout. finstral.com/epd

CO2
CO2-neutraliteit (mee bezig)
CO2-uitstoot van het bedrijf door productie en economische activiteit (scope 1 en 2) in 2030: 0 t

PRODUCTIE VAN MATERIAAL
Gerecycled kunststof
Percentage hergebruikt kunststof granulaat in het pvc-productievolume in 2023: 20%

PVC met minder koolstof
43% van het PVC dat in 2023 wordt ingekocht, wordt geproduceerd met groene stroom.

Recycling van glas
Hoeveelheid glasresten uit het productieproces die in 2023 werd geretourneerd aan de leverancier: 4,2 t

Secundair aluminium
Geleidelijke omschakeling van het productassortiment naar secundair aluminium met in 2023 een gemiddeld gerecycleerd gehalte van 47% voor onze aluminium profielen

VERPAKKING VAN MATERIAAL
Verpakking van geleverde onderdelen
Systematische optimalisering van de verpakkingsmaterialen van aangeleverde onderdelen. Dat zorgt steeds opnieuw voor enorme besparingen.

ENERGIEOPWEKKING
Groene energie
Vermindering van de CO2-uitstoot door de geleidelijke omschakeling van de productie op groene stroom, afstandsverwarming en de toepassing van maatregelen voor energie- efficiëntie (2023 t.o.v. 2012): -78%

Zonnepanelen (mee bezig)
Percentage van het totale stroomverbruik dat via de eigen zonnepanelen op de daken van fabriekshallen en kantoorgebouwen of via andere hernieuwbare energiebronnen gedekt wordt (vanaf 2025): 20%
De geïnstalleerde fotovoltaïsche capaciteit tegen eind 2024 is 4,2 MWp.

WAGENPARK
Transport
Vanaf 2024 zal het merendeel van het vrachtwagenpark worden omgeschakeld naar HVO-biodiesel met 81,5 % minder CO2-uitstoot in vergelijking met diesel.

PRODUCTIEPROCESSEN
Lijmen in plaats van opklossen
Bij Finstral wordt isolatieglas altijd verlijmd met het vleugelprofiel. Zo verleent niet het profiel, maar het glas de vleugels hun stabiliteit. Op die manier kan Finstral het materiaalgebruik optimaliseren, d.w.z. vleugelprofielen een stuk smaller extruderen en de helft minder wapeningsstaal gebruiken dan normaal. Hoeveelheid staal die zo jaarlijks wordt bespaard (2023 t.o.v. 2012): -3.202 t

Water
Hoeveelheid vers water bespaard voor de aluminium coating dankzij de eigen zuiveringsinstallatie in 2023: 1.356 m³

Efficiëntie hout, glas en aluminium (mee bezig)
Vermindering van het energieverbruik bij de productie van houten profielen, isolatieglas en aluminium coatings (tegen 2025 t.o.v. 2021): -5%

Efficiëntie profielextrusie
Vermindering van het energieverbruik (kWh/kg) bij de extrusie van de Finstral-profielen van pvc (tegen 2023 t.o.v. 2012): -26%

Efficiëntie kozijnproductie
Vermindering van het energieverbruik (kWh/benodigde tijd) bij de productie van kozijnen deurelementen (tegen 2023 t.o.v. 2012): -25%

MONTAGE VAN PRODUCTEN
Vervangen van houten kozijnen met minimale ingrepen
Twee uur in plaats van een dag per kozijn, minimale werkzaamheden, gecontroleerd door het ift: sinds 1978 monteert Finstral nieuwe kozijnen op oude houten profielen. Het heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de overzetmontage in heel Europa een erkende standaardmethode geworden is.

Vervanging van kunststof of aluminium kozijnen met minimale ingrepen (mee bezig)
Iets meer dan een uur per kozijn, geen vuil, geen bouwplaats, gecontroleerd door het ift: Finstral streeft ernaar om voor de vervanging van oude kunststof of aluminium kozijnen via de inschuifmontage de norm te maken voor de sector in heel Europa, zodat de montage minder lang duurt. Met deze methode kunnen immers met dezelfde montagecapaciteit minstens dubbel zoveel kozijnen vervangen worden.

Inbouw in twee fases (mee bezig)
Zorgt voor meer efficiëntie, minder bouwschade en maakt de latere vervanging van de kozijnen veel eenvoudiger: Finstral streeft ernaar om de tweetraps montage (het stelkozijn wordt geplaatst in de natte bouwfase, het afgewerkte kozijn wordt pas ingebouwd nadat de grove en vuile werkzaamheden afgerond zijn), die gebruikelijk is in Zuid-Europa, de norm voor de sector te maken in heel Europa.

VERVOER VAN PRODUCTEN
Beschermende verpakkingen
Aan kozijnen komt nooit veel verpakkingsmateriaal te pas. Door systematische optimalisatie werken we voortdurend aan verpakkingsmaterialen met een steeds zuiverdere samenstelling, die steeds gemakkelijker te verwijderen zijn en waarmee we steeds zuiniger omspringen.

Vermindering van piepschuim
Omschakeling naar beschermende verpakking voor houttransport voor voordeuren sinds 2024 bespaart piepschuim met 3,7 ton per jaar.

RECYCLING VAN PRODUCTEN
Eigen recycling van kozijnen (mee bezig)
De materiaalkringloop sluiten voor de rechtstreekse verkoop in het gebied Zuid-Tirol tot Verona, door oude kozijnen zelf te hergebruiken in de fabriek van Oppeano (vanaf 2024).

ISOLATIE VAN GEBOUWEN
Optimale isolatiewaarden
Kozijnen van Finstral hebben optimale isolatiewaarden en toch een minimale mix van gebruikte materialen.
Zo is ons populairste aluminium profiel FIN-Project Nova-line gemaakt van slechts vier materialen (aluminium, pvc, afdichting, tape) en heeft het een Uf-waarde van 1,0 W/m²K.

SCOPE 1: Emissies van eigen of geëxploiteerde installaties
SCOPE 2: Emissies van aangekochte energie
SCOPE 3: Overige emissies

Finstral past sinds 1999 het gecertificeerde milieumanagementsysteem (ISO 14001) toe en sinds 2014 het gecertificeerde energiemanagementsysteem (ISO 50001).
De Finstral Environmental Impact Board is gebaseerd op het Greenhouse Gas Protocol (GHG).
Tegen 2030 is Finstral CO<sub>2</sub>-neutraal.
F_03 Het Finstral Magazine
Framing Light: 164 pagina’s met gesprekken, essays en meningen over thema’s rond architectuur in al haar facetten.
Nog niet genoeg?
Meer interessante dingen om te lezen vindt U hier.
 
PageConfig.OriginalHttpReferrer: -
PageConfig.OriginalQueryString: