Händlerlinks
Tegen 2030 is Finstral CO<sub>2</sub>-neutraal.
Tegen 2030 is Finstral CO2-neutraal.
Vooruitkijken naar de lange termijn en zorgvuldig omspringen met hulpbronnen maakt voor een familiebedrijf als Finstral deel uit van de bedrijfscultuur.
Tegen 2030 is Finstral CO<sub>2</sub>-neutraal.
F_03 Het Finstral Magazine
Framing Light: 164 pagina’s met gesprekken, essays en meningen over thema’s rond architectuur in al haar facetten.
Die houding geldt niet alleen voor economische en sociale aspecten – voor een degelijke manier van ondernemen en de faire behandeling van medewerkers, leveranciers, partners en klanten – maar ook voor het voortdurend verkleinen van de ecologische voetafdruk. Op die drie vlakken stellen we ambitieuze doelen voor onszelf en zorgen we er altijd voor dat we ze halen.

Hoe we erin slagen om steeds beter te worden
“Kleine successen zijn al gauw geboekt, maar dat is nu eenmaal niet genoeg”, aldus Florian Oberrauch, vicevoorzitter van de raad van bestuur en hoofd Productie en Logistiek. “Een echt duurzame aanpak is erg complex, want daarbij moet je in afzonderlijke projecten alle processen voortdurend onderzoeken en optimaliseren.” Om te begrijpen hoe Finstral zijn ecologische voetafdruk verkleint, moeten we dus niet alleen kijken naar de - indrukwekkende - tussentijdse successen, maar is ook een transparante communicatie over de structurele aanpak van belang. “Om onze processen systematisch te verbeteren”, legt Florian Oberrauch uit, “gebruiken we sinds 1999 het gecertificeerde milieumanagementsysteem conform ISO 14001 en sinds 2014 het energiemanagementsysteem conform ISO 50001. Dat heeft ons een heel stuk vooruitgeholpen.”

Als volgende stap heeft Finstral een uitgebreide tool ontwikkeld om de balans van haar milieu-impact op te maken: het Finstral Environmental Impact Board. Die houdt op transparante wijze rekening met alle factoren: van de productie, upstream- en downstream-activiteiten tot de impact die het gebruik van het product heeft. “De opzet van deze Board is gebaseerd op het internationaal erkende Greenhouse Gas Protocol (GHG). Naast de uitstoot van broeikasgassen houden we echter ook nog rekening met andere milieugerelateerde thema’s, zoals waterverbruik en afval”, verduidelijkt Katrien Romagnoli, hoofd van de afdeling Energie en Milieu bij Finstral. “Zo hebben we een volledig overzicht en kunnen we systematisch nieuwe uitgangspunten identificeren om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.”

Alle milieueffecten op een rij
Alleen wie zijn ecologische voetafdruk kent, kan duurzaam handelen. Met de Environmental Impact Board heeft Finstral een systematisch overzicht van alle emissies en emissiebronnen binnen het bedrijf. Ontdek hier een selectie van de huidige maatregelen en enkele vorderingen die we al gemaakt hebben.
Tegen 2030 is Finstral CO<sub>2</sub>-neutraal.
FINSTRAL ENVIRONMENTAL IMPACT BOARD
Environmental Product Declarations (behaald)
Voor verschillende materiaalcombinaties van Finstral-kozijnen hebben we sinds 2022 EPD’s: kunststof, kunststof-aluminium, aluminium en aluminium-hout. finstral.com/epd

CO2
CO2-neutraliteit (mee bezig)
CO2-uitstoot van het bedrijf door productie en economische activiteit (scope 1 en 2) in 2030: 0 t

PRODUCTIE VAN MATERIAAL
Post-industrial pvc (behaald)
Percentage hergebruikt kunststofgranulaat in het pvc-productievolume in 2020: 23%

Recycling van gebruikt glas (behaald)
Hoeveelheid glasresten uit het productieproces die in 2020 werd geretourneerd aan de lever ancier, zodat die het energieverbruik van zijn productie kan verlagen: 1203 t

Secundair aluminium (mee bezig)
CO2-besparing op jaarbasis door de geleidelijke omschakeling van het assortiment op secundair aluminium met tot zeventig procent post-consumer gerecycled materiaal vanaf medio 2022: ca. 2123 t

VERPAKKING VAN MATERIAAL
Verpakking van geleverde onderdelen (behaald)
Systematische optimalisering van de verpakkingsmaterialen van geleverde onderdelen. Dat zorgt steeds opnieuw voor enorme besparingen.

ENERGIEOPWEKKING
Groene energie (behaald)
Vermindering van de CO2-uitstoot door de geleidelijke omschakeling van de productie op groene stroom, afstandsverwarming en de toepassing van maatregelen voor energie-efficiëntie (2020 t.o.v. 2012): -60 %

Zonnepanelen (mee bezig)
Percentage van het totale stroomverbruik dat via de eigen zonnepanelen op de daken van fabriekshallen en kantoorgebouwen of via andere hernieuwbare energiebronnen gedekt wordt (vanaf 2025): 20 %

WAGENPARK
Transport (mee bezig)
Overschakeling van het eigen vrachtwagenpark op CO2-neutrale aandrijving, bijvoorbeeld bio-LNG in 2030.

PRODUCTIEPROCESSEN
Lijmen in plaats van opklossen (behaald)
Bij Finstral wordt isolatieglas altijd verlijmd met het vleugelprofiel. Zo verleent niet het profiel, maar het glas de vleugels hun stabiliteit. Op die manier kan Finstral het materiaalgebruik optimaliseren, d.w.z. vleugelprofielen een stuk smaller extruderen en de helft minder wapeningsstaal gebruiken dan normaal. Hoeveelheid staal die zo jaarlijks wordt bespaard (2021 t.o.v. 2012): -670 t

Water (behaald)
Hoeveelheid vers water bespaard voor de aluminium coating dankzij de eigen zuiveringsinstallatie in 2021: 1.346 m³

Energiebesparing (behaald)
Vermindering van het energieverbruik in de Italiaanse fabrieken, hoewel er in deze periode nieuwe productielijnen, een glasoven en een poedercoatingsysteem bijkwamen.
(2020 t.o.v. 2012): -11 %

Efficiëntie hout, glas en aluminium (mee bezig)
Vermindering van het energieverbruik bij de productie van houten profielen, isolatieglas en aluminium coatings (tegen 2025 t.o.v. 2021): -5 %

Efficiëntie profielextrusie (mee bezig)
Vermindering van het energieverbruik (kWh/kg) bij de extrusie van de Finstral-profielen van pvc (tegen 2025 t.o.v. 2012): -17 %
  
Efficiëntie kozijnproductie (mee bezig)
Vermindering van het energieverbruik (kWh/benodigde tijd) bij de productie van kozijn- en deurelementen (tegen 2025 t.o.v. 2012): -25 %

MONTAGE VAN PRODUCTEN
Vervangen van houten kozijnen met minimale ingrepen (behaald)
Twee uur in plaats van een dag per kozijn, minimale werkzaamheden, gecontroleerd door het ift: sinds 1978 monteert Finstral nieuwe kozijnen op oude houten profielen. Het heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de overzetmontage in heel Europa een erkende standaardmethode geworden is.

Vervanging van kunststof of aluminium kozijnen met minimale ingrepen (mee bezig)
Slechts een halfuur per kozijn, geen vuil, geen werkzaamheden, gecontroleerd door het ift: Finstral streeft ernaar om voor de vervanging van oude kunststof of aluminium kozijnen via de inschuifmontage de norm te maken voor de sector in heel Europa, zodat de montage minder lang duurt. Met deze methode kunnen immers met dezelfde montagecapaciteit minstens dubbel zoveel kozijnen vervangen worden.

Inbouw in twee fases (mee bezig)
Zorgt voor meer efficiëntie, minder bouwschade en maakt de latere vervanging van de kozijnen veel eenvoudiger: Finstral streeft ernaar om van de montage in twee fases (het stelkozijn wordt geplaatst in de natte bouwfase, het afgewerkte kozijn wordt pas ingebouwd nadat de grove en vuile werkzaamheden afgerond zijn), die gebruikelijk is in Zuid-Europa, de norm voor de sector te maken in heel Europa.
 
VERVOER VAN PRODUCTEN
Beschermende verpakkingen (behaald)
Aan kozijnen komt nooit veel verpakking te pas. Door systematische optimalisatie werken we voortdurend aan verpakkingsmaterialen met een steeds zuiverdere samenstelling, die steeds gemakkelijker te verwijderen zijn en waarmee we steeds zuiniger omspringen.

RECYCLING VAN PRODUCTEN
Eigen recycling van kozijnen (mee bezig)
De materiaalkringloop sluiten voor de rechtstreekse verkoop in het gebied Zuid-Tirol tot Verona, door oude kozijnen zelf te hergebruiken in de fabriek van Oppeano (vanaf 2024).

ISOLATIE VAN GEBOUWEN
Optimale isolatiewaarden (behaald)
Kozijnen van Finstral hebben optimale isolatiewaarden en toch een minimale mix van gebruikte materialen. Zo is ons populairste aluminium profiel FIN-Project Nova-line gemaakt van slechts vier materialen (aluminium, pvc, afdichting, tape) en heeft het een Uf-waarde van: 1,0 W/m²K

SCOPE 1: Emissies van eigen of geëxploiteerde installaties
SCOPE 2: Emissies van aangekochte energie
SCOPE 3: Overige emissies

Finstral past sinds 1999 het gecertificeerde milieumanagementsysteem (ISO 14001) toe en sinds 2014 het gecertificeerde energiemanagementsysteem (ISO 50001).
De Finstral Environmental Impact Board is gebaseerd op het Greenhouse Gas Protocol (GHG).
Tegen 2030 is Finstral CO<sub>2</sub>-neutraal.
F_03 Het Finstral Magazine
Framing Light: 164 pagina’s met gesprekken, essays en meningen over thema’s rond architectuur in al haar facetten.
Nog niet genoeg?
Meer interessante dingen om te lezen vindt U hier.
Ode aan de normaliteit.
Ode aan de normaliteit.
Ode aan de normaliteit.
Al jarenlang weet de Belgische architectuurwereld te overtuigen met poëtische gebouwen voor het leven van alledag. Toeval of houding?
Framing Light.
Framing Light.
Nadenken over helderheid en helder denken: wie bouwt, moet beide kunnen. Acht vragen aan architecten uit heel Europa.
 
PageConfig.OriginalHttpReferrer: -
PageConfig.OriginalQueryString: