Händlerlinks

Impressum

Uitgever
Finstral AG
Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten (BZ)
ITALIË

T +39 0471 296611
F +39 0471 359086
finstral@finstral.com
www.finstral.com

Gestort kapitaal Bedrijfskapitaal € 5.648.702,25
BTW-Nr./Handelsregister Bolzano Nr.: 00122260219, BTW-Nr.: IT00122260219
Register met economische- en administratieve gegevens Nr.: BZ-66346

Wettelijke kennisgeving
Finstral AG controleert en actualiseert de inhoud van de webpagina's voortdurend. Ondanks alle zorgvuldigheid kan de informatie ondertussen veranderd zijn. Wij kunnen daarom geen garantie voor juistheid, actualiteit en volledigheid geven.
Finstral AG heeft het recht om veranderingen of aanvullingen aan de bestaande inhoud door te voeren.
Hou er rekening mee dat er technische verschillen in de kleurenreproductie kunnen zijn wanneer deze op het scherm weergegeven worden of op een printer worden afgedrukt.
De afbeelding en beschrijving van de producten op de webpagina's hebben slechts een indicatieve waarde. Een eventuele afwijking van het geleverde product van het reclamemateriaal vormt geen gebrek of afwijking, aangezien alleen de bestelling als maatstaf kan worden gebruikt.

Copyright - Bewijs van auteursrecht
2000-2024 Finstral AG
Het logo van Finstral is een geregistreerd beeldmerk van de firma Finstral AG.
Het begrip „Finstral“ is een geregistreerd woordmerk van de firma Finstral AG.
De hele inhoud van de Finstral-Website, inclusief teksten, afbeeldingen en video's, is auteursrechtelijk beschermd. Finstral AG behoudt zich alle rechten voor. Voor zover delen van deze website onder het auteursrecht van derden vallen, is dit gemarkeerd. De inhoud van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet voor privé- of commerciële doeleinden worden gereproduceerd, gewijzigd, overgedragen, hergebruikt, heringedeeld, verwerkt of anderszins worden gebruikt.
Er wordt op gewezen dat een schending van auteursrechten of andere eigendomsrechten kan worden bestraft volgens het burgerlijk en/of strafrecht.

Aansprakelijkheid voor links
De website van Finstral AG bevat links naar externe websites van derden, waarop Finstral AG geen invloed heeft. Daarom kan Finstral AG voor deze externe inhoud geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van gelinkte pagina's is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's zijn op het moment van koppelen gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen. Illegale inhoud was op het moment van koppelen niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina's is echter onredelijk zonder concreet bewijs van overtreding. Na kennisgeving van de overtredingen zal Finstral onmiddelljik dergelijke links verwijderen.

Contact
Gebruik voor vragen, opmerkingen of suggesties het volgende e-mailadres: webmaster@finstral.com

Mediapartner
Zeppelin Group GmbH
 
PageConfig.OriginalHttpReferrer: -
PageConfig.OriginalQueryString: