Händlerlinks

Privacy Policy

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.finstral.com in de zin van artikel 13, de EU-verordening 2016/679.

Waarom geven wij u deze informatie?
In de zin van de verordening (EU) 2016/679 (hierna “verordening") wordt op deze pagina de manier beschreven waarop persoonsgegevens van gebruikers worden verwerkt, die deze websites op www.finstral.com bezoeken.
Deze informatie is niet van toepassing op andere websites, pagina's of online diensten, die toegankelijk zijn via koppelingen die op de websites kunnen worden geplaatst, maar die verwijzen naar domein-externe bronnen.

Verantwoordelijk voor verwerking
Bij bezoek aan de hierboven genoemde websites kunnen gegevens van geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen verwerkt worden.
  • Verantwoordelijk voor de verwerking is Finstral AG, met hoofdkantoor in 39054 Unterinn/Ritten (BZ), Gastererweg 1, e-mail: privacy@finstral.com, gecertificeerd e-mailadres: fibu.finstral@legalmail.it, T +39 0471 296611.
  • De aangewezen functionaris voor gegevensbescherming kan worden gecontacteerd op het e-mailadres dpo@finstral.com.
  • Verantwoordelijk voor het beheer van de website: Zeppelin Group GmbH, Kuperionstraße 34, 39012 Meran, Italië, info@zeppelin-group.com

Wettelijke basis van de verwerking

De op deze pagina verstrekte persoonsgegevens worden door de verantwoordelijke persoon verwerkt, omdat ze voor het beheren van de website en vanwege de specifieke informatie of de benodigde toestemming vereist zijn om de op de website voorgestelde diensten aan te bieden en uit te voeren.

Types verwerkingsgegevens en doeleinden van verwerking

Navigatiegegevens
De informatiesystemen en softwareprocedures, die voor het gebruik van deze website toegepast worden, verzamelen tijdens normaal gebruik enkele persoonsgegevens, die worden verzonden via het gebruik van communicatieprofielen van internet.
Tot deze categorie van gegevens behoren de IP-adressen of de domeinnamen van computers en apparaten, die door de gebruikers gebruikt worden, adressen als URl/URL (Uniform Ressource Identifier/Locator) van de opgevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode waarmee de aanvraag naar de server verstuurd werd, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt gebruikt, de numerieke code over de status van het antwoord van de server (geslaagd, fout, enz.) en andere parameters over het besturingssysteem en de informatieomgeving van de gebruiker.Deze gegevens, die nodig zijn voor het gebruik van de webdiensten, worden ook verwerkt, om:
  • statistische informatie over het gebruik van deze diensten te verkrijgen (meest bezochte pagina's, aantal bezoekers per tijdstip of dag, geografische oorsprong, enz.);
  • Om de correcte werking van de aangeboden diensten te controleren;
De navigatiegegevens worden alleen bewaard gedurende de periode die absoluut noodzakelijk is om de werking van de website te garanderen en zullen onmiddellijk na hun samenvatting gewist worden (onverminderd de noodzaak om misdaden door de gerechtelijke autoriteit te detecteren).

Door gebruiker verstrekte gegevens
Het facultatief, expliciet en vrijwillig verzenden van berichten naar de contactadressen evenals het invullen en het indienen van webformulieren op de websites resulteert in het verzamelen van de contactgegevens van de afzender die nodig zijn voor een antwoord en alle persoonlijke gegevens in de berichten.
Specifieke informatie zal worden gepubliceerd op de pagina's over het verlenen van de respectieve diensten.

Cookies en andere traceerbaarheidssystemen
Op deze website worden technische cookies (navigatie- en functiecookies) en profielcookies gebruikt. Volledige informatie over het gebruik van cookies vindt u op de pagina Cookiebeleid.

Ontvangers van gegevens

Ontvangers van gegevens, die worden verzameld als gevolg van de toegang tot de hierboven genoemde websites, zijn de personen waarnaar wordt verwezen in artikel 28 van de verordening, die als verwerkers verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, garantie en het operationeel beheer van de technische platforms.
De verzamelde persoonsgegevens worden bovendien ook verwerkt door het personeel van de Gegevensbeschermingsautoriteit, dat vanwege specifieke regelingen voor het doel en de methode van de verwerking wordt ingezet.

Rechten van de betrokken personen
De betrokken personen hebben het recht informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens en om rectificatie of verwijdering ervan en de beperking van de betreffende werking te verzoeken of zich tegen de verwerking te verzetten (artikel 15 en volgende van de verordening). Het specifieke verzoek kan tot de hierboven aangegeven contactpunten gericht worden.

Recht op bezwaar
Indien de betrokken partijen van mening zijn dat de verwerking van persoonsgegevens op deze website in strijd is met de verordening, hebben zij het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in de zin van artikel 77 van de verordening of om zich tot de relevante gerechtelijke autoriteiten te richten (art. 79 van de verordening).
 
PageConfig.OriginalHttpReferrer: -
PageConfig.OriginalQueryString: