Händlerlinks

Impressum-Tiráž

Vydavatel
Finstral AG
Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten (BZ)
ITALIEN

T +39 0471 296611
F +39 0471 359086
finstral@finstral.com
www.finstral.com

Splacený majetek společnosti: € 5.648.702,25
DPH-č./Obchodní rejstřík Bozen č.: 00122260219, identifikační číslo daně z přidané hodnoty: IT00122260219
Seznam Hospodářských a správních údajů č.: BZ-66346

Právní upozornění
Firma Finstral AG neustále kontroluje a aktualizuje obsah webových stránek. I přes veškerou pečlivost se mohou informace v mezičase změnit. Proto nemůže být převzata garance za správnost, aktuálnost a kompletnost.
Firma Finstral AG si proto vyhrazuje právo provádět změny nebo doplňovat již existující obsah.
Prosím respektujte, že v případě zobrazení na monitoru a při tisku na technicky odlišných tiskárnách může docházet k rozdílnému barevnému zobrazení.
Zobrazení a popis výrobků na webových stránkách má ostatně pouze oznamovací hodnotu. Případné odchylky dodaných výrobků od webových materiálů nepředstavuje žádnou chybu nebo odchylku, protože za směrodatnou se bere pouze objednávka.

Copyright – Doklad o autorském právu
2000-2024 Finstral AG
Logo spol. Finstral je registrovanou optickou značkou firmy Finstral AG.
Pojem “Finstral” je registrovanou slovní značkou firmy Finstral AG.
Veškerý obsah webových stránek firmy Finstral je chráněn včetně textů, obrázků i video záznamů. Firma Finstral AG si na ně vyhrazuje veškerá práva. Pokud se části této webové stránky vztahují k autorskému právu třetí strany, pak je toto patřičně označeno. Obsah této webové stránky nesmí být bez předchozího souhlasu měněn, převáděn, popř. opakovaně používán, nově sestavován a ani jinak jakýmkoli způsoben používán, ani k privátním, ani k reklamním účelům.
Upozorňujeme na skutečnost, že porušení autorských a jiných ochranných práv podléhá civilnímu nebo trestnímu stíhání.

Záruka za odkazy
Internetový výstup firmy Finstral AB obsahuje odkazy na externí stránky třetí strany, na jejichž obsah nemá firma Finstral AG žádný vliv. Proto také firma Finstral AG nemůže za tyto cizí obsahy přebírat žádnou záruku. Za obsah odkazovaných stránek je stále odpovědný příslušný poskytovatel nebo zpracovatel oněch stránek. Tyto propojené stránky byly ve chvíli propojování překontrolovány na možné porušení práva. Právně nepřijatelné obsahy nebyly v období propojování zřejmé. Neustálá obsahová kontrola propojených stránek je však bez konkrétních kontrolních bodů neproveditelná. V případě zjištění porušování práva Firma Finstral AG okamžitě odkazy tohoto druhu odstraní.

Kontakt
V případě dotazů, podnětů nebo připomínek použijte prosím následující e-mailovou adresu: webmaster@finstral.com

Mediální partner
Zeppelin Group GmbH
 
PageConfig.OriginalHttpReferrer: -
PageConfig.OriginalQueryString: