Händlerlinks
“Wij doen het zoals de inbrekers.”
“Wij doen het zoals de inbrekers.”
Interview over veiligheid met Ing. Robert Krippahl.
Een interview met de inbraakexpert van het ift Rosenheim. Wat er bij inbraaktests precies gebeurt en waar opdrachtgevers bij de keuze voor hun huisdeur op moeten letten, legt Ing. Robert Krippahl uit, die aan het Institut für Fenstertechnik (ift) Rosenheim al vele jaren verantwoordelijk is voor het testen en rapporteren van inbraakbescherming.

Hoe verloopt een testprocedure bij een huisdeur?
De testprocedures zijn gebaseerd op de werkwijze van echte inbrekers en worden regelmatig met de ervaringen van de recherche vergeleken – zo kunnen wij ze continu aanpassen. De meeste inbraken vinden plaats door openwrikken - het belangrijkste deel van een inbraakpoging is daarom de handmatige poging. Daarbij wordt met verschillend inbraakgereedschap geprobeerd, een begaanbare opening te creëren, waardoor een inbreker zou kunnen inbreken.

Hoe bepaalt u, of een deur voldoende inbraakwerend is?
Het doorslaggevende testcriterium is de inbreektijd. Inbrekers zijn altijd bang, om ontdekt te worden - ze breken de inbraak dus op een gegeven moment af, wanneer het niet lukt. De weerstandstijd varieert van 3 minuten (RC2) tot 20 minuten (RC6). Indien Binnen de gestelde tijd geen begaanbare opening wordt gecreëerd, geldt de test als geslaagd. De zogenoemde veiligheidsketen – het metselwerk, de bevestiging, het deurkozijn en het beslag inclusief schroefverbindingen, glazen paneel en de integratie hiervan – is zo sterk als de zwakste schakel, waarop wij ons ook bij de inbraaktest concentreren – wij doen het dus net zoals de inbrekers.

Welk beveiligingsniveau raadt u aan? Is weerstandsklasse RC2 voldoende?
De veiligheidsuitvoering moet altijd bij het pand passen en het risico op inbraak moet worden afgewogen. In het algemeen betekent dit: hoe slechter kozijnen en deuren van buiten te zien zijn en hoe verder de buren zijn verwijderd, hoe hoger het risico. Naast afschrikkende maatregelen zoals bewegingsmelders met licht en akoestische signalen is de mechanische beveiliging van kozijnen en huisdeuren de belangrijkste maatregel. Last but not least hangt de keuze van de weerstandsklasse af van de persoonlijke beveiligingsbehoefte, waarde van het onroerend goed, de verzekering, de locatie van het gebouw en de financiële mogelijkheden. Als er bij u thuis geen Picasso hangt, raadt de recherche klasse RC2 aan. RC3 wordt gebruikt bij onroerend goed met een hoge waarde. RC4 tot RC6 wordt bijvoorbeeld gebruikt voor banken, juwelierszaken, overheids- en openbare nutsgebouwen.

Waar moet bij het kiezen van een nieuwe huisdeur qua inbraakbeveiliging rekening mee worden gehouden?
Een huisdeur is het meest gebruikte onderdeel. Een hoog gebruiksgemak en hoge duurzaamheid – en daarmee het gebruik van hoogwaardige materialen, beslag en sloten – zijn daarom zeer essentieel. Ook de montage hoort bij het beveiligingsconcept en moet door gekwalificeerde monteurs worden uitgevoerd. Als u zowel bij de huisdeur als ook bij de montage op het RAL-keurmerk of een ift-certificering let, kiest u voor veilig. De certificaten garanderen, dat de kwaliteit van de producten en montage regelmatig door externe en onafhankelijke keurmeesters wordt gecontroleerd.
“Wij doen het zoals de inbrekers.”
Op de testlocatie onderzoekt het Institut für Fenstertechnik (ift) Rosenheim de inbraakbeveiliging van huisdeuren.
“Wij doen het zoals de inbrekers.”
Ing. Robert Krippahl is aan het Institut für Fenstertechnik (ift ) Rosenheim al vele jaren verantwoordelijk voor het testen en rapporteren van inbraakbescherming.
Nog niet genoeg?
Meer interessante dingen om te lezen vindt U hier.
 
PageConfig.OriginalHttpReferrer: -
PageConfig.OriginalQueryString: