Händlerlinks
Uiteindelijk de goedkoopste en beste montage-methode.
Uiteindelijk de goedkoopste en beste montage-methode.
Joachim Oberrauch legt in het interview met BM Magazin de inzet en de voordelen van het stelkozijn uit.
Welke voordelen bieden stelkozijnen voor kozijnelementen?Joachim Oberrauch: Oh, dat zijn er veel. Het belangrijkste voordeel is, dat de kozijnelementen in de natte bouwfase niet beschadigd worden. Want dat is helaas eerder de regel dan de uitzondering. Omdat bij het stelkozijn de kozijnen pas na beëindiging van de grove werkzaamheden in de droge bouwfase ingezet worden, vereenvoudigen ze het bouwproces aanzienlijk. En de kozijnen kunnen op ieder moment snel en eenvoudig vervangen worden, omdat het kozijn slechts op het frame is vastgeschroefd. In het Alpengebied renoveren wij gebouwen, waar 30 jaar geleden kozijnen geplaatst werden – daar worden de montagewerkzaamheden tot een absoluut minimum beperkt. Daarom zou ik stelkozijnen als de meest duurzame montagemethode typeren.

Hoe ziet u de ontwikkeling en de inzet van het stelkozijn in Duitsland?JO: De inbouw met stelkozijn is in Duitsland zoals altijd een niche-onderwerp, maar het ontwikkelt zich heel positief. Voor de toenemende snelheid in het bouwproces is het stelkozijn juist de ideale oplossing voor het ontbundelen en de bescherming van de prestaties. In ons directverkoopgebied rondom onze fabriek in Gochsheim bij Schweinfurt monteren wij intussen iedere nieuwbouw-order alleen met een stelkozijn – ongeacht of het gaat om kunststof-, aluminium-, of hout-aluminium-kozijnen. Onze verkoop heeft het stelkozijn in de nieuwbouw tot een standaard verheven en gebruikt de vele aanvullende argumenten voor een verdere differentiëring van het aanbod: dan overtuigt het iedereen, want het is tenslotte de goedkoopste en beste inbouwmethode voor kozijnen.

Hoe kan het stelkozijn in de branche een nog grotere plaats veroveren, zodat het ook door monteurs wordt ingezet?JO: Uitleggen. Uitleggen. Uitleggen. Het systeem is in Duitsland weliswaar onbekend, maar het is een echte probleemoplosser. Het is belangrijk om opdrachtgevers en planners daar bij iedere gelegenheid op te wijzen. Als ik een monteur zou zijn, zou ik niets anders dan een stelkozijn willen. Het verandert het nogal ongedefinieerde kozijn in een gestandaardiseerde interface. Alle andere ambachten kunnen en moeten dan naar deze precieze interface “toewerken”. De beste monteurs worden voor het stelkozijn ingezet, aangezien hun vakkundige inbouw doorslaggevend is. Een ander voordeel voor de monteurs: stelkozijnen wegen weinig en zijn vuilafstotend. Zo kunnen zij zich volledig op de bouwaansluiting concentreren.

Wat vinden uw Finstral-partners van de stelkozijnen?JO: Bedoelt u, voor of nadat wij hen het concept hebben uitgelegd? Serieus: het stelkozijnprincipe vereist een omdenken met betrekking tot de processen – van advisering, bestelling tot aan de bouwplaats. Daar slaagt ook bij ons niet iedere partner meteen in. Maar wij weten zeker, dat stelkozijnen in de nieuwbouw alles in zich hebben om standaard-inbouwmethode te zijn. Enkele partners uit Zuid- en Noord-Duitsland verwerken momenteel de eerste proeforders. Wij leveren de stelkozijnen binnen 2 weken. Na hun montage komt de bouwplaats voor de partner meteen tot rust, omdat de andere ambachten verder kunnen werken en zich op het stelkozijn oriënteren. Dat overtuigt onze partners al enorm.

En hoe staan eindafnemers tegenover deze montagevorm?JO: Eindafnemers maken zich over het algemeen geen zorgen over de manier waarop hun kozijnen worden gemonteerd – tot men hun op de grote verschillen wijst. De gestandaardiseerde kozijn-interface biedt de ideale voorwaarde voor de vakkundige inbouw. En de vakkundige inbouw is de voorwaarde voor het vervullen van de vele functies, die kozijnen en deuren als transparant bouwdeel tussen binnen en buiten bieden. Uit ervaring weten wij, dat eindafnemers graag op moderne montagemethoden vertrouwen, wanneer wij hen duidelijk de voordelen toelichten.

Waarom ist het stelkozijn in Oostenrijk, Italië en Nederland duidelijk ingeburgerd en wat moet er gebeuren, zodat het ook in Duitsland aan populariteit wint?JO: Het stelkozijn is in deze regionen al tientallen jaren ingeburgerd. Het is moeilijk te begrijpen waarom: wordt hier meer waarde aan de moderne montage-uitvoering gehecht? Letten Duitsers te veel op de prijs? Of was het gewoon te onbelangrijk, om het gebruikelijke gedrag in twijfel te trekken? Sinds het ift Rosenheim met zijn brancheoverschrijdende werkgroep de discussie in Duitsland weer geopend heeft, merk ik in ieder geval aanzienlijk meer interesse voor het onderwerp. Op congressen, in gesprek met marktpartners en ook door vakbladen. Er komt iets in beweging en dat is een goed signaal.

Is de prijs van het stelkozijn een doorslaggevende reden waarom het in Duitsland niet zo intensief wordt ingezet?JO: In Duitsland wordt de prijs van het stelkozijn vooral afzonderlijk bekeken, in plaats van in verhouding tot het totale project. Dat wekt de indruk, dat de stelkozijnen extra kosten zouden veroorzaken, hoewel het over het algemeen de goedkopere oplossing is. In het stelkozijn zijn normaal gesproken immers ook de zonwering, de montage van de geleidingsrails en steeds meer ook de ventilatieapparatuur opgenomen. En als je naar de volledige productiecyclus kijkt, bespaart het kozijn bij kozijnvervanging zelfs veel inspanning bij de montage en op het niet meer noodzakelijke voorbereidend werk. Kozijnvervanging in een half uur zonder extra voorbereidingsmateriaal is bij bestaande kozijnen een zeer realistische belofte. Op deze manier verlagen wij de drempel voor kozijnvervanging de komende tientallen jaren aanzienlijk. 

Vindt u, dat het stelkozijn in heel Duitsland verplicht moet zijn, als het zin heeft?JO: In onze branche zetten innovaties zich meestal door verplichte vereisten door: isolatieglas was al tientallen jaren bekend, voordat het in 1978 door de thermische isolatie-eisen zijn zegetocht in in Duitsland begon. Het veiligheidsglas is in Duitsland helaas nog steeds een niche-onderwerp, terwijl het in Italië, Oostenrijk, Zwitserland, België en Nederland verplichte standaard is geworden. In die zin zou het verplichte gebruik van stelkozijn in de nieuwbouw welkom zijn, omdat het een grote stap voor de duurzame en hulpbronnen besparende kozijnbouw en -vervanging zou zijn.
Uiteindelijk de goedkoopste en beste montage-methode.
Er zijn vele stelkozijnen, Finstral biedt met zijn FIN-Fix-systeem een moderne variant van kunststof: warmte-isolerend, hoekgelast, met geëxtrudeerde afdichtingen en indien gewenst windfolie af fabriek.
Uiteindelijk de goedkoopste en beste montage-methode.
Joachim Oberrauch, directielid van de firma Finstral.
Uiteindelijk de goedkoopste en beste montage-methode.
1. Stelkozijn in metselwerk inbouwen.
Uiteindelijk de goedkoopste en beste montage-methode.
2. Ruwbouw met stelkozijn stucen.
Uiteindelijk de goedkoopste en beste montage-methode.
3. Het kozijn in het stelkozijn plaatsen.
Eerste publicatie in het BM Magazin.
Nog niet genoeg?
Meer interessante dingen om te lezen vindt U hier.
 
PageConfig.OriginalHttpReferrer: -
PageConfig.OriginalQueryString: