Händlerlinks
“Het verouderde systeem van bestemmingsplannen afschaffen.”
Nadenken over helderheid en helder denken: wie bouwt, moet beide kunnen. Acht vragen aan Christoph Hesse van Christoph Hesse Architects in Duitsland.
“Het verouderde systeem van bestemmingsplannen afschaffen.”
“Het verouderde systeem van bestemmingsplannen afschaffen.”
F_03 Het Finstral Magazine
Framing Light: 164 pagina’s met gesprekken, essays en meningen over thema’s rond architectuur in al haar facetten.
De Zuid-Tiroolse kozijnfabrikant Finstral streeft naar dialoog, brengt gesprekken op gang en bespreekt relevante thema’s rond architectuur in al haar facetten. Voor de derde editie van het Finstral Magazine F_03 stelden we acht vragen aan architecten uit heel Europa. Lees hier de antwoorden van Christoph Hesse.

1. Hoe denkt u als architect over licht?

Christoph Hesse: Licht is voor mij een centraal element bij de vormgeving om de emoties van mensen aan te spreken. Tegelijkertijd heeft de duisternis echter ook een belangrijke functie. Want enkel bij een bepaalde verhouding tussen licht en duisternis krijgt licht een symbolische waarde. Tijdens een middernachtmis kan een kaarsje een hele kerk doen oplichten, en het ochtendlicht in Sauerland kan de toon van een heel landschap bepalen.

2. Hoe verwerkt u daglicht in uw ontwerpen?

We plannen daglicht aan de hand van fysieke modellen bij ons in het atelier en met mock-ups op de bouwplaats tijdens verschillende momenten van de dag en seizoenen.

3. Hoe gebruikt u het kozijn als architecturaal middel voor de vormgeving?
Ten eerste werken we vaak met structurele kozijnen, wat wil zeggen dat we een hele muur door een groot kozijn vervangen om de binnen- en buitenruimte dicht bij elkaar te brengen. Ten tweede gebruiken we kleine kozijnen om het landschap er te doen uitzien als een schilderij aan de muur.

4. Welk (bekend) bestaand gebouw zou u graag een nieuwe bestemming geven of uitbreiden?
Ik zou graag de vergaderzaal van de Veiligheidsraad uit het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York halen en het op een afgedankt vliegdekschip neerzetten. Zo zou koers gezet kunnen worden naar de conflictgebieden in de wereld om de vredesonderhandelingen ter plaatse te voeren.

5. Bouwen is een wirwar van ontelbare richtlijnen en deels verouderde procedures: wat zou u veranderen? En hoe?
Ik zou het verouderde systeem van bestemmingsplannen afschaffen en het vervangen door lokale vormgevingsprincipes die gericht zijn op het algemene welzijn.

6. Architectuur is gebouwde realiteit. Welke maatschappelijke en politieke verantwoordelijkheid hebben architecten vandaag de dag?
Architectuur kan een bijdrage leveren aan een rechtvaardige, menselijke en duurzame toekomst. Sociale ongelijkheid en de gevolgen van de klimaatverandering zijn belangrijke aanknopingspunten die anders vorm moeten krijgen in een strategisch proces. Met natuurlijke en gerecycleerde materialen en alternatieve energieconcepten moeten we oplossingen vinden om de gebouwde, natuurlijke en sociale omgeving op elkaar af te stemmen en om tegelijk het gebruik van nieuwe hulpbronnen te beperken. De gebruikers moeten actief betrokken worden bij het vormgevingsproces, met als doel de verantwoordelijkheidszin van de mensen te vergroten en zo de juiste plekken te creëren voor de samenleving.

7. Met wie zou u graag een gesprek (over architectuur) voeren, en waarover?
Ik zou graag een gesprek voeren met de sociologen Hartmut Rosa en Andreas Reckwitz. Ik zou het met hen willen hebben over resonantie en onbeschikbaarheid in de huidige maatschappij van singulariteiten met betrekking tot de architectuur.

8. Met welke stelling zou u dat gesprek openen?
Alleen architectuur die gericht is op het algemene welzijn heeft een toekomst.

ChristophHesse Architecten werd in 2010 opgericht door Christoph Hesse in Korbach. In 2018 opende hij een tweede vestiging in Berlijn en intussen telt het team twaalf medewerkers. Het bureau werd bekroond met tal van prijzen en stelt zijn projecten regelmatig tentoon in musea en galerijen over de hele wereld. In 2017 was het aanwezig op Documenta 14 in Kassel voor de architectuurtentoonstelling. Christoph Hesse gaf les als gastdocent, assistent-professor en gastprofessor aan de Federale Technische Hogeschool van Zürich, Harvard, de Ho-Chi-Minh-Universiteit voor Architectuur in Saigon, de Technische Universiteit Darmstadt en de Universiteit van Kassel.
Portret Christoph Hesse: © tschinkersten
christophhesse.eu


Ontdek meer antwoorden van architecten uit heel Europa:
finstral.com/framinglight
“Het verouderde systeem van bestemmingsplannen afschaffen.”
Onder het motto 'Framing Light' nodigt het Finstral Magazine F_03 uit tot een gesprek. De vier omslagfoto’s spelen met de schakeringen van het daglicht en het effect ervan op de ruimte.
“Het verouderde systeem van bestemmingsplannen afschaffen.”
Hoe denkt u over licht? Architecten uit heel Europa hebben deelgenomen aan de bevraging.
“Het verouderde systeem van bestemmingsplannen afschaffen.”
F_03 Het Finstral Magazine
Framing Light: 164 pagina’s met gesprekken, essays en meningen over thema’s rond architectuur in al haar facetten.
Gesprek over architectuur
Acht vragen over licht en meer. Nog meer boeiende antwoorden uit heel Europa.
Framing Light.
Framing Light.
Framing Light.
Nadenken over helderheid en helder denken: wie bouwt, moet beide kunnen. Acht vragen aan architecten uit heel Europa.
“Architectuur is een belofte.”
“Architectuur is een belofte.”
Nadenken over helderheid en helder denken: wie bouwt, moet beide kunnen. Acht vragen aan Marco Colletti van Studio Marco Piva in Italië.
 
PageConfig.OriginalHttpReferrer: -
PageConfig.OriginalQueryString: