Deze website maakt gebruik van technische en analytische Cookies. U kunt de Cookie-Instellingen op ieder gewenst moment veranderen. Klik daarvoor op “Veranderen”. Indien u akkoord gaat met het gebruik van Cookies, klik dan op “Ja, akkoord”.
 
Veranderen Ja, akkoord
 
Gegevensbescherming Finstral AG
 
 

Privacy

De website www.finstral.com

Algemeenheden
Het huidige document bevat de richtlijnen met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens van Finstral AG, de onderneming dat de internetsite uitbaat. Het doel is om zo nauwkeurig mogelijk de behandeling van de persoonlijke gegevens van de gebruikers en van de bezoekers van onze internetsite te beschrijven.
Bovendien betreft het hier een informatie volgens de betekenis van art. 13 van het wetgevend besluit Nr. 196 van 30 juni 2003 gepubliceerd in Italië voor de bezoekers van de op onze website voorgestelde diensten en ter beschikking gesteld via Internet.
De informatie geldt niet voor de andere websites die eventueel kunnen opgevraagd worden via onze links en waarvoor Finstral AG elke verantwoordelijkheid afwijst.
De geleverde aanduidingen hierna zijn gebaseerd op de aanbeveling Nr 2/2001 voortvloeiend uit de Europese aanbevelingen van de gegevensbescherming en gericht op de bescherming van persoonlijke gegevens, gevalideerd op 17 mei 2001 volgens de termen van art. 29 van de richtlijn Nr. 95/46/CE en in het bijzonder betreffende de opslag van persoonlijke gegevens op het Internet. Ze hebben als doel de minimum te nemen maatregelen te bepalen ten opzichte van de betrokken personen, om de billijkheid (in toepassing van de art. 6, 7, 10 en 11 van de richtlijn 95/46/CE) en de wettelijkheid van dergelijke praktijken te garanderen.

De «titularis» van de gegevensverwerking
De «houder» van de eventueel verwerkte persoonlijke gegevens in het kader van het gebruik van onze website evenals van elke andere informatie gebruikt voor de levering van onze dienstprestaties is Finstral AG, Gastererweg 1, 39054 Unterinn/Ritten (BZ), ITALIE.

Beheerder van het systeem
De verantwoordelijke van het Informaticacentrum werd aangeduid als voorlopige beheerder van het systeem, volgens de betekenis van de artikels 31 en volgende evenals het artikel 154, punt 1, alinea c) en h) of de technische bepalingen met betrekking tot de minimale technische veiligheidsmaatregelen volgens bijlage B en de maatregelen en procedures voorgeschreven door de verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens door middel van elektronische middelen van 27 november 2008 (rechtshandeling Nr. 300 van 24 december 2008) of de overeengekomen akkoorden.

Rechten van de belangstellenden
De personen waarop de persoonlijke gegevens betrekking hebben, hebben het recht in de betekenis van art. 7 van het wetgevend besluit Nr. 196/2003, om op elk moment te vragen dat hen het bestaan of het niet bestaan van deze gegevens wordt bevestigd, dat de inhoud en de herkomst van deze gegevens ter kennis wordt gebracht en dat de overeenkomst met de reële situatie wordt gecontroleerd of te eisen dat deze gegevens worden aangevuld, geactualiseerd of gewijzigd.
De personen waarop de persoonlijke gegevens betrekking hebben, hebben bovendien het recht om de verwijdering, de omvorming naar een anonieme vorm of de blokkering van de illegaal verwerkte gegevens te eisen en zich in elk geval te verzetten tegen de verwerking ervan voor gerechtvaardigde motieven.
Alle vragen met betrekking tot art. 7 van het wetgevend besluit Nr. 196/2003 moeten geadresseerd worden aan Finstral AG, Gastererweg 1, 39054 Unterinn/Ritten (BZ), ITALIE of aan het e-mailadres finstral@finstral.com.

Plaats en doelmatigheid van de gegevensverwerking
De verwerking van de gegevens, in verband met de voorgestelde Webdiensten op onze internetpagina's [fysiek door Brennercom AG ("www.brennercom.it") hosting in Italië] wordt uitgevoerd op de hoofdzetel van Finstral AG en de verwerking van de gegevens wordt exclusief toevertrouwd aan de personen belast met een dergelijke opdracht, aan de medewerkers of vennoten van Finstral AG of aan personen belast met gerichte onderhoudswerken.
De informatie voortkomend uit de Webdiensten worden niet in omloop gebracht.
De door onze bezoekers ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens of overgedragen voor de dienstnoden worden enkel gebruikt voor de levering van de diensten of prestaties en worden niet overgedragen aan derden, in de mate dat de overdracht, zoals bijvoorbeeld in het kader van een gegevensoverdracht naar onze partner verdelers, geen deel uitmaakt van de gevraagde dienst en is vereist in het standpunt van de wettelijke verplichtingen of onmisbaar om te voldoen aan de eisen.
De specifieke doelmatigheid op gebied van respectievelijke types van verwerking zijn beschreven in de pagina's van de verschillende diensten.
De bezoeker zal de specifieke informatie op gebied van gebruik van de persoonlijke gegevens in de betekenis van art. 13 van het wetgevend besluit 196/2003 in de respectievelijke pagina's vinden.
Deze informatie berust evenwel op de principes die vermeld zijn in de instructie betreffende de bescherming van de gegevens voortvloeiend uit het bedrijf.

Vrijwillig ter beschikking stellen van gegevens
Met uitzondering van aanduidingen betreffende de navigatiegegevens, is de bezoeker vrij om persoonlijke gegevens door te geven met het doel informatiemateriaal te bekomen of andere types diensten voorgesteld door het bedrijf te vragen.
Bij gebrek van het ter beschikking stellen van de gegevens is het echter mogelijk dat de levering van de gevraagde prestatie niet mogelijk is.

Verwerkte gegevenstypes
Navigatiegegevens
De software procedures noodzakelijk voor de werking van de website slaan, tijdens de normale werking, bepaalde persoonlijke gegevens op waarvan de verzending exclusief eigen is aan de internet communicatieprotocollen.
Het gaat hier over informatie die niet opgeslagen wordt om toegewezen te worden aan geïdentificeerde personen, maar die mede door hun aard, door verwerking en samenbrenging van gegevens in het bezit van derden, de identificatie van de bezoeker zouden mogelijk maken.
Deze categorie gegevens bevat het IP-adres en de domeinnaam van de door de bezoekers gebruikte computers om zich te verbinden met de website, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de vereiste middelen, de tijd van het verzoek, de gebruikte methode voor de verzending van het verzoek naar de server, de grootte van het ontvangen bestand als antwoord, de numerieke code die de status van het antwoord gegeven door de server (geslaagd, fout, enz.) kenmerkt en andere paramaters gelinkt aan het besturingssysteem en aan de configuratie van de computer van de bezoeker.
Deze gegevens worden enkel verzameld voor anonieme statische informatiedoelen in het kader van het gebruik van de website en de controle van hun correcte werking. Ze worden dadelijk na verwerking verwijderd.
Deze gegevens kunnen gebruikt worden om een eventuele verantwoordelijke te bepalen in geval van misdrijven, meer bepaald in geval van beschadiging van onze website. Met uitzondering van deze mogelijkheid duurt de gegevensbewaring nooit meer dan zeven dagen.

Google Analytics
Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde  „Cookies“, ofwel tekstbestandjes die op uw computer bewaard worden, om te analyseren hoe u de website gebruikt. De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt gewoonlijk verzonden naar servers in de Verenigde Staten en daar door Google opgeslagen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de optie om het IP-adres te anonimiseren, d.w.z. dat uw IP-adres door Google, echter binnen de lidstaten van de EU of in andere verdragstaten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, wordt verkort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in Amerika gestuurd en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de Website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
U kunt het opslaan van Cookies voorkomen door de instellingen in uw browser aan te passen. Wij maken u echter erop attent, dat u in dat geval mogelijk niet meer van alle functies van deze website gebruik kunt maken. Naast het weigeren van cookies via uw browser kunt u ook de http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl installeren in uw browser. Hiermee voorkomt u dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken verzamelt.

Gebruik van Cookies
De website van Finstral AG maakt gebruik van Cookies, die het gebruik van de website efficiënter en makkelijker maken. Hierbij worden op de eindstations van de gebruiker, PC’s of mobiele apparatuur – minimale informatiehoeveelheden in kleine versleutelde tekstbestanden ingevoegd. Deze Cookies worden in de door de browser van de gebruiker gebruikte mappen opgeslagen. Er bestaan verschillende soorten Cookies. Enkele daarvan hebben ten doel de website efficiënter te kunnen gebruiken, andere daarentegen dienen voor de activering van bepaalde functies.

Cookies van Website-exploitant
Technische Cookies
De Website maakt uitsluitend gebruik van technische cookies, zoals navigatie- of browser cookies, functionele cookies en analytische cookies.
  • Navigatie- of browser cookies:
    Er worden navigatie- of browser cookies geplaatst. Deze garanderen een normale navigatie en gebruik van de website, dat betekent dat de navigatie binnen de website functioneler en geoptimaliseerd wordt.
  • Functionele cookies:
    Daarnaast worden er zogenaamde functionele cookies geplaatst. Deze zijn absoluut noodzakelijk, zodat de door de gebruiker uitdrukkelijk verlangde diensten geleverd kunnen worden.
  • Analytische Cookies:
    Verder bestaan er analytische cookies, die uitsluitend door de website-exploitant gebruikt worden en voor de verzameling van geaggregeerde en anonieme informatie over het aantal bezoekers en de door hun bezochte sites dienen. De informatie, die door Google Analytics verzameld wordt, kan ook door Google zelf overeenkomstig de Google-gebruiksvoorwaarden gebruikt worden.
De Website gebruikt geen profilering cookies van de website-exploitant, evenals profilering cookies van derden.

Cookies van derden
Cookies ten behoeve van de analyse van het gebruik van de website.
Deze cookies hebben ten doel informatie over het gebruik van de website door anonieme gebruikers te verzamelen: opgeroepen pagina’s, verblijfsduur op de pagina, herkomst van de websitebezoeker en geografische herkomst. Deze cookies worden door derden domeinen buiten de website verstuurd.

Naar de lijst met cookies, die voor deze website gebruikt worden.

Gegevens bewust ter beschikking gesteld door de bezoeker
De optionele, uitdrukkelijke en vrijwillige verzending van e-mails naar de adressen aangeduid op onze website hebben als gevolg, door hun aard, het opslaan van het adres van de verzender, omdat dit noodzakelijk is voor de verwerking van de vragen, evenals van eventueel persoonlijke gegevens die de e-mail zou bevatten.
De pagina's van de website bevatten korte en/of uitvoerige informatie die verwijzen naar specifieke diensten op aanvraag.
Wij vragen onze bezoekers dus om enkel in absolute noodzaak namen of andere persoonlijke gegevens van derden door te sturen, in het kader van dienstaanvragen of vraagstellingen. Het gebruik van fictieve namen zou meer afdoend zijn.

Regels voor de gegevensverwerking
De persoonlijke gegevens worden bewaard in gedrukte vorm en/of met behulp van geautomatiseerde middelen voor de noodzakelijke duur om de doelen te bereiken waarvoor ze verzameld werden.
Specifieke veiligheidsmaatregelen werden genomen om het verlies van gegevens, een illegaal of onaangepast gebruik of een niet gemachtigde toegang te vermijden.