Deze website maakt gebruik van technische en analytische Cookies. U kunt de Cookie-Instellingen op ieder gewenst moment veranderen. Klik daarvoor op “Veranderen”. Indien u akkoord gaat met het gebruik van Cookies, klik dan op “Ja, akkoord”.
 
Veranderen Ja, akkoord
 
Gegevensbescherming Finstral AG
 
 

Impressie

de website www.finstral.com

Uitgever
Finstral AG
Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten (BZ)
ITALIË

T +39 0471 296611
F +39 0471 359086
finstral@finstral.com
www.finstral.com

Maatschappelijk kapitaal: € 5.648.702,25
Kamer van Koophandel: Bozen 66346
BTW nr.: 00122260219
BTW nr. binnen de EG: IT00122260219

Juridische informatienota
Finstral AG controleert en actualiseert voortdurend de inhoud van zijn webpagina's. Ondanks alle waakzaamheid kan informatie in de tussentijd gewijzigd zijn. Bijgevolg kan geen enkele waarborg op gebied van juistheid, actualiteit en volledigheid gegeven worden.
Finstral AG behoudt zich het recht de ter beschikking gestelde inhoud te wijzigen of aan te vullen.
Finstral AG wijst alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft de inhoud van webpagina's die toegankelijk zijn via hypertekst links.
Gelieve er wel rekening mee te houden dat door technische redenen de getrouwe weergave van de kleuren niet identiek kan zijn aan de weergave op het scherm of bij een afdruk.
De voorstelling en de beschrijving van de producten op de webpagina's hebben enkel een indicatieve waarde. Elke eventueel verschil tussen een geleverd product en datgene voorgesteld op een reclamedrager vormt noch een fout noch een gebrek, de bestelling is het enige referentiepunt.

Copyright - Auteursrecht
2000-2019 Finstral AG
Het logo van Finstral is een geregistreerd beeldmerk van de Firma Finstral AG.
De term „Finstral“ is een geregistreerd woordmerk van de Firma Finstral AG.
De inhoud van de Finstral internetsite, teksten, beelden en video's inbegrepen, zijn integraal beschermd door de het wetboek van intellectuele eigendom. Finstral AG behoudt zich alle rechten voor. Elementen die vallen onder de rechten van intellectueel eigendom waarvan derden houder zijn, zijn aangeduid, voor zover de huidige site dergelijke elementen bevat. De reproductie, de aanpassing, de verzending, het hergebruik, het opnieuw ter beschikking stellen, de exploitatie of het gebruik van welke aard dan ook van de inhoud van deze internetsite voor elk privé of professioneel doel is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.
Elke inbreuk op het auteursrecht of op elk ander recht van intellectueel eigendom kan het voorwerp uitmaken van relevante burgerlijke rechtsvorderingen en/of strafrechterlijke sancties.

Beperking van verantwoordelijkheid

De internetaanwezigheid van Finstral AG bevat links die de rechtstreekse raadpleging van externe sites toelaat, die ontwikkeld werden door derden en op de inhoud waarvan Finstral AG geen enkele invloed heeft. Finstral AG wijst tengevolge alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft deze inhoud. De sites naar waar deze links verwijzen vallen in alle gevallen onder de respectievelijke verantwoordelijkheid van hun leverancier of hun uitbater. Hun rechtmatigheid werd gecontroleerd op het moment van de invoeging van de links naar de verbonden documenten. Geen enkel onwettige inhoud werd geïdentificeerd in het kader van deze controle. Een permanente controle van de inhoud van de via de links toegankelijke sites kan echter niet geëist worden zonder concrete aanwijzing van een inbreuk op het recht. Finstral zal onmiddellijk overgaan tot het verwijderen van dergelijke link wanneer een inbreuk op het recht te zijner kennis wordt gebracht.

Contact
Voor alle vragen, voorstellen of opmerkingen, gelieve het volgende e-mailadres te gebruiken: webmaster@finstral.com

Mediapartner
Zeppelin Group GmbH