Tato internetová stránka používá technické a analytické soubory cookies. Nastavení používání souborů cookies můžete kdykoliv změnit. Klikněte na “Změnit nastavení”. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookies, klikněte prosím na „Ano, souhlasím“.
 
Změnit nastavení Ano, souhlasím
 
Ochrana osobních údajů společnosti Finstral AG
 
 
 

Ekonomicky myslet, ekologicky jednat

Šetrné využívání zdrojů dnes zajišťuje kvalitu života zítra

Rozhodnutí pro okna a dveře Finstral není jen rozhodnutím o designu, funkci, trvanlivosti a hospodárnosti. Významným snížením spotřeby energie při topení a chlazení budov poklesnou emise CO2 a jsou šetřeny zdroje energie.

Naše výrobky jsou vyvíjeny tak, že se jednotlivé části dají po ukončení jejich používání rozložit a mohou se přehledně oddělit dle jednotlivých materiálů. Každý materiál je tak samostatně recyklován. Vědomě se vzdáváme použití vypěněných plastových profilů, u kterých není zaručeno možné oddělení pěny od profilu.
 
 
 
 

Recyklace

Již ve výrobě se ujišťujeme, že všechny odřezky plastových profilů jsou recyklačním zařízením rozdrceny a zpětně recyklovány. Vydali jsme velké úsili na to, aby naše výroba splňovala ekologické potřeby naší doby. Od roku 1999 jsme certifikováni dle DIN EN ISO 14001 pro Systém enviromentálního managementu a aktivně i nadále utváříme kontinuální proces vylepšování.
 
 
 
 

Materiál a suroviny

Námi používané suroviny podléhají přísným směrnicím s ohledem na kvalitu, trvanlivost, recyklovatelnost a ochranu zdraví uživatelů budov. Testy o posuzování vlivu Finstral plastových oken na zdraví potvrzují jejich nejlepší třídy, tj. velmi malé nebo žádné emise VOC.
 
 
 
 

Certifikovaný management energie

Finstral spoří a pomáhá spořit: Náš systém managementu energie dle DIN EN ISO 50001 dokládá, jakou důležitost přikládáme tématům enetrgetické efektivnosti a snižování nákladů. Tím se zavazujeme k důslednému snižování spotřeby energií, ke stále většímu využívání obnovitelných zdrojů stejně jako k udržitelnému snižování zatěžování životního prostředí. V roce 2015 se nám podařilo snížit spotřebu energie o 25 % ve srovnání s rokem 2012. Důležitý je pro nás  cíl, kterým chceme jěště o 10 % snížit náklady na energii v příštích letech.
 
 
 
 
 

Recyklace materiálu u Finstralu – žijeme udržitelným rozvojem

Demontáž

Při výměně oken se demontují stará plastová okna.
 

Zpětná dodávka

Stará plastová okna se dodávají k recyklačním zařízením. Všechny odřezky při výrobě jsou zpět recyklovány v daném výrobním závodě.
 

Třídění

Demontovaná plastová okna se rozloží na součásti, čistě se oddělí a uloží do kontejnerů.
 

Rozdrcení

Pro opětovnou recyklaci drtíme části rámů oken v plastových mlýnech.
 

Opětovné použití

Závěrečnou fází procesu je výsledný granulát. A nyní začíná opětovné použití. Granulát se v extrudéru přetvoří na PVC polotovary.
 

Kruh se uzavírá

Plastové polotovary se používají v nových oknech nebo jiných plastových výrobcích.