Tato internetová stránka používá technické a analytické soubory cookies. Nastavení používání souborů cookies můžete kdykoliv změnit. Klikněte na “Změnit nastavení”. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookies, klikněte prosím na „Ano, souhlasím“.
 
Změnit nastavení Ano, souhlasím
 
Ochrana osobních údajů společnosti Finstral AG
 
 
 

Slovník odborných pojmu

 
 
A D E H I K M N O P R S U V Ž Z
 
A

Argon

Vzácným plynem Argonem je vyplněn meziskelní prostor zasklení, při čemž zlepšuje tepelně-izolační vlastnosti oken a dveří. Plyn Argon působí izolačně, jelikož nevede teplo tak dobře jako vzduch.
 
D

dB

dB je zkratka pro decibely a je to jednotka pro měření hladiny intenzity zvuku. Pomocí této hodnoty je uvedena zvukové izolace okna. Čím vyšší je hodnota dB, tím lepší je zvuková izolace okna. Stojí za povšimnutí, že hodnota decibel je uvedena v logaritmickém měřítku. Změna o 10 dB znamená půlení, případně zdvojení zvukové izolace. Například okno s hodnotou 42 dB má dvakrát tak vyšší protihlukovou izolaci než okno s hodnotou 32 dB.
 

Distanční rámeček

Distanční rámeček spojuje, v závislosti na skladbě skla, dvě nebo více okenních tabulek do jednoho izolačního skla. Plní funkci utěsnění prostoru mezi skly. Tepelně-optimalizované distanční rámečky vylepšují tepelně-izolační vlastnosti oken.
 

Drážkování

Průběh rýh u drážkovaných výplní domovních a balkonových dveří je z optických důvodů svislý, vodorovný nebo šikmý.
 

Dvoubodový bezpečnostní zámek

Naše dvoubodové bezpečnostní kování je vybaveno dvěma bezpečnostními uzávěry. Tyto uzavírací body jsou umístěny na straně kliky v horní a spodní rohové oblasti okenního křídla. Znesnadňují vypáčení křídla okna a zvyšují účinnou ochranu před vloupáním.
 
E

ESG

ESG (Einscheibensicherheitsglas = sklo s jednou bezpečnostní okenní tabulkou) je tepelně tvrzené sklo, které může být mechanicky i tepelně více namáháno než normální sklo. Je označováno jako bezpečnostní sklo, protože při rozbití skla nezvniknou žádné ostré střepy, ale jen malé kousky skla s tupými hranami, které významně snižují riziko poranění. Náš obchodní název pro ESG je Bodysafe.
 
H

Hodnota g

Prostupnost energie slunečního záření (hodnota g) udává, kolik energie dopadající na venkovní okenní tabulku je skrze sklo propuštěno do vnitřního prostředí. Čím vyšší tato hodnota je, tím více slunečního záření a tepla se dostane do místnosti. Vyšší hodnota g znamená vyšší energetický zisk zvenku, ale také relativně nízkou ochranu proti přehřátí v létě.
 

Hodnota LT

Celkový prostup světla sklem (hodnota LT) udává, jaký podíl denního světla projde skrze sklo do místnosti. Čím vyšší hodnota LT je, tím světlejší vnitřní prostory budou.
 

Hříbkový uzávěr

Hříbkový uzávěr je otočný čep kování, který okna a dveře bezpečně uzavře. Díky jeho hříbkovému tvaru se hlava uzávěru snadno pevně zachytne v bezpečnostním dílu kování a tím zvyšuje bezpečnost celého prvku.
 
I

ift

ift Rosenheim (Institut für Fenstertechnik Rosenheim) je mezinárodně uznáván jakojedne z vůdců v oboru testování , výzkumu a certifikačním orgánem oken a fasád. Cílem je zlepšování kvality výrobků, technologií a provozuschopnosti. Kromě toho ift je také aktivní v oblasti normalizace, vzdělávání a školení, průzkumy a vývoj nových zkušebních metod a metrologie. Ift je považován za neutrální instituci.
 
K

KAB

Označení KAB charakterizuje všechna naše plastová okna a dveře na vnější straně opláštěna hliníkovým překrytím. Hliníkové opláštění poskytuje řadu pozitivních vlastností, jako je například velmi vysoká odolnost, široká škála barevného provedení nebo snadná údržba celého prvku.
 

KAB-C

Zkratka KAB označujeme všechna plastová okna a dveře, které jsou na venkovní straně opláštěny hliníkem. Koncovka C označuje klasicky zkosený vzhled opláštění. Hliníkové opláštění propůjčuje okennímu prvku řadu pozitivních vlastností, jako velmi vysoká odolnost, velký výběr barev, snadnou péči.
 

KAB-N

Zkratka KAB označujeme všechna plastová okna a dveře, které jsou na venkovní straně opláštěny hliníkem. Koncovka N označuje hranatý design opláštění.Hliníkové opláštění propůjčuje okennímu prvku řadu pozitivních vlastností, jako velmi vysoká odolnost, velký výběr barev, snadnou péči.
 

Kombinované křídlo

Kombinované okno se skládá ze dvou jednotlivých křídel (jednoho vnitřního křídla a jednoho vnějšího křídla), které jsou k sobě navzájem mechanicky připojeny. Venkovní křídlo okna se nechá pro případnou údržbu či čištění okna otevřít. Okno má velmi dobré hodnoty tepelné a zvukové izolace. Dodatečně se mezi křídla může umístit žaluzie chráněná před nepříznivými vlivy počasí.
 

Kombinované okno

Kombinované okno se skládá ze dvou jednotlivých křídel (jednoho vnitřního křídla a jednoho vnějšího křídla), které jsou k sobě navzájem mechanicky připojeny. Venkovní křídlo okna se nechá pro případnou údržbu či čištění okna otevřít. Okno má velmi dobré hodnoty tepelné a zvukové izolace. Dodatečně se mezi křídla může umístit žaluzie chráněná před nepříznivými vlivy počasí.
 

Kování

Do kování náleží všechny kovové i nekovové části, které umožňují otevírání a zavírání oken a dveří. Patří sem např. panty, zámky, plíšky kování, štítky a převody.
 

Křídlo

Pohyblivá, otevíratelná část okna, sestávající se z rámu křídla a zasklení.
 
M

Montážní rám

Montážní rám je rám z plastu, který je upevněn do hrubé stavby v oblasti pozdějšího umístění oken nebo dveří a umožňuje dokončit všechny ostatní práce na stavbě. Na konci všech prací budou do tohoto rámu již bez nutných zednických prací namontována nová okna a dveře. Tento montážní rám nabízí mnoho výhod – okna a dveře se během průběhu stavby nepoškodí, rám oken se nemusí čistit a v případě pozdější sanace je možné je snadno vyměnit.
 
N

Navaděč křídla

Navaděč křídla je speciální díl kování, který je umístěn na spodní straně křídla okna na straně kliky. Automaticky navádí křídlo do správné pozice při zavírání okna a to i při eventuálním poklesu křídla, a poskytuje tak trvalé a snadné ovládání okna.
 
O

Obrys křídla

Obrysem křídla je myšleno vytvarování křídla okenního prvku. Obrys křídla určuje celkový estetický dojem z okna. Trendem je neustálé zeštíhlování profilů, tvorba zdrženlivých obrysů, kdy rám okna téměř zmizí.
 

Okapnice

Okapnice zabraňuje vnikání dešťové vody na okna a dveře ve spodní části rámů oken a dveří. Okapnice se obvykle skládá z mírně svažité plechové části, po které může dešťová voda snadno stékat.
 

Otvíravé/výklopné kování

Otvíravé/výklopné kování představuje kombinaci otevření a vyklopení křídla. Křídlo okna může být umístěno v poloze pro otevření nebo vyklopení daného prvku.
 

Otvíravé/výklopné otevírání

Otvíravé/výklopné otevírání okna nebo dveří znamená otevření nebo vyklopení daného prvku. Okno nebo dveře mohou být umístěny v poloze pro otevření nebo vyklopení.
 
P

Panty

Panty jsou pohyblivé kovové součástky, díky kterým jsou křídla oken a dveří spojena s jejich rámy. Zároveň umožňují otáčivý pohyb oken a dveří.
Pokud jsou panty skrytě uložené, nejsou při zavřených oknech vůbec vidět a vylepšují tak optický dojem okenního prvku.
 

Plisé

Jako plisé či skládaná záclona se nazývá v okně připevněné zařízení pro ochranu před sluncem a vhledem. Plisé se skládá z napolo složené látky, která při spuštění zastíní vnitřní prostor a při vytažení nahoru se jednoduše shrne do malého balíku. Tyto skládané záclony se montují do kombinovaného křídla mezi okenní tabulky.
 

Připojení na stavbu

Přípojením na stavbu se rozumí konstrukční a montážní spojení oken nebo dveří s okolní stěnou nebo podlahou.
 
R

RW

Zvuková izolace okna je vyjádřena váženým indexem snížení hluku RW. Hodnota RW udává, jak moc se sníží přenos zvuku při jeho průchodu skrze okno. Čím větší tato hodnota je, tím větší je snížení hluku a méně rušivého hluku vstupuje do vnitřních prostorů. Hodnota RW je vyjádřena v dB (decibel).
 

Rám

Rámem se myslí vnější část okenního prvku, která je pevně spojena s venkovní stěnou. V tomto rámu se pak nachází otevíratelný rám křídla.
 

Rám křídla

Okna se skládají z rámu a křídla. Rám křídla tvoří pohyblivá část okna, kterou lze otevřít otočením, vyklopením, posunutím nebo složením.
 

Rám okna

Rámem se myslí vnější část okenního prvku, která je pevně spojena s venkovní stěnou. V tomto rámu se pak nachází otevíratelný rám křídla.
 
S

Stopy protažení

Stopy protažení vznikají při výrobě plastových okenních profilů. Tyto nesrovnalosti výroby jsou patrné především na hladkých povrchách plastových profilů. Naše ražené a satinované okenní profily tyto stopy nemají.
 

Středové těsnění

U oken se středovým těsněním je těsnění ukryto v prostřední drážce (v prostřední oblasti rámu okna), a je tak chráněno před větrem i ostatními vlivy počasí. Zajišťuje tedy těsnost okna proti větru i vodě.
 
U

Uf

Jedná se o hodnotu tepelné izolace rámu okna. Označení „f“ je zkratka anglického slova frame (rám). Čím nižší hodnota Uf je, tím lepší tepelně-izolační vlastnosti rám má. Jednotka je vyjadřována v [W/m²K].
 

Ug

Součinitel prostupu tepla sklem – hodnota Ug – udává ztrátu energie ve wattech na metr čtvereční povrchu skla při teplotním rozdílu 1 K mezi vnitřním a vnějším prostředím. Čím nižší hodnota Ug je, tím lepší tepelně-izolační vlastnoti sklo má. Jednotka je vyjadřována v [W/m²K].
 

UW

Koeficient prostupu tepla celým okenním prvkem. Hodnota udává množství tepla, které se během jedné hodiny přenáší přes metr čtvereční plochy celého prvku při teplotním rozdílu jeden Kelvin (odpovídá 1°C). Čím nižší koeficient prostupu je, tím nižší tepelné ztráty okno má a jeho izolační vlastnosti jsou lepší. Jednotka je vyjadřována v [W/m²K].
 
V

Válečkové šrouby

Válečkový šroub je otočný díl kování, který tiskne rám na křídlo a okno je tak vzduchotěsné. Vzhledem k tomu, že se šroub při vstupu do uzavírací části může otáčet kolem své osy, nechá se okno dlouhodobě snáze zavírat.
 

Varianty kování

Okna a dveře lze namontovat v závislosti na požadovaném použití s rozdílnými typy otevírání jednotlivých prvků.
 

Varianty křídla

Otevíratelná část okna (křídlo) je k dodání v různých stylech provedení. Okno je tak dokonale přizpůsobeno stavebním podmínkám a individuálním přáním zákazníka.
 

VSG

Jako VSG (vrstvené bezpečnostní sklo) se označují dvě okenní tabulky, které jsou spojeny pomocí vysoce odolné fólie proti roztržení. Vzhledem k jejich pevnému spojení zamezuje fólie při prasknutí skla rozpadnutí štřepů na jednotlivé kousky.
 
Ž

Žaluzie

Žaluzie jsou na okno připevněné (případně v okně ukryté) a slouží k ochraně proti vhledu a slunci. Skládají se z vodorovných lamel, které variabilně regulují množství a rozptyl světla prostupujícího do místnosti. Lamely se mohou srolovat směrem nahoru do jednoho balíčku, případně spustit rozbalené dolů. U kombinovaných křídel jsou žaluzie umístěné mezi vnitřní okenní tabulky celého skla.
 
Z

Značka kvality CEKAL

Označení CEKAL je zárukou vysoké kvality výrobků: Zajišťuje totiž splnění nejvyšších požadavků na výrobek. Jedná se o dobrovolnou certifikaci a na značku kvality CEKAL pro izolační skla jsou kladeny přísné nároky na kvalitu výrobků i jednotlivých komponentů. Tímto způsobem je zajištěna certifikace nejen koncových výrobků, ale i jednotlivých složek výroby.